SolarEdge Technologies Inc. fell -24.2% to 202.94 🔴 tuesday
 

November 03, 2020
Stock Market Closing Data
03:07PM ET
 

Tomorrow
Asia & Europe Futures
 
Nikkei
Tokyo
1.82%
FTSE
London
-0.05%
DAX
Frankfurt
0.18%

Top Gainers
40.95% 1D 5D 43.0%
14.88% 1M 3M 9.77%
76.84% 6M 1Y 6.25%
5Y 10Y
34.06% 1D 5D 23.02%
1M 3M
6M 1Y
5Y 10Y
29.3% 1D 5D 31.24%
21.45% 1M 3M 55.3%
134.15% 6M 1Y 157.8%
5Y 10Y
 

Top Losers
-24.2% 1D 5D -23.08%
-25.55% 1M 3M 16.93%
89.42% 6M 1Y 154.96%
977.77% 5Y 10Y
-19.52% 1D 5D -21.03%
-19.52% 1M 3M -45.04%
11.82% 6M 1Y -8.23%
-8.88% 5Y 10Y 131.35%
-19.45% 1D 5D -19.39%
-10.16% 1M 3M -11.82%
16.76% 6M 1Y -39.78%
-61.14% 5Y 10Y -86.57%
 

One Recursive Loop
Silicon Valley, CA